Termeni si conditii

Folosirea sau vizualizarea acestui site, implica acceptarea acestor termeni si conditii. Daca nu acceptati acesti "Termeni si Conditii" NU FOLOSITI acest site. Pentru folosirea in cele mai bune conditii a site-ului, se recomanda citirea cu atentie a tuturor termenilor si conditiilor.

Magazinul online www.ebabyshop.ro este operat de SC Ansi Group International SRL, CUI 36350147, cu sediul in Ilfov: Strada Electricienilor nr 27, Comuna Vidra, cont bancar: RO83INGB0000999909742000 deschis la ING Bank – Sucursala Giurgiului, inregistrata la Oficiul Comertului sub numarul J23/3010/2016.

Toate informatiile din acest site sunt considerate informatii publice si vor fi tratate ca atare.

Cu toate acestea, site-ul nu este si nu va fi legal responsabil, sub nicio circumstanta, pentru nicio inadvertenta ori descriere eronata a informatiilor preluate din alte surse.
Este interzisa reproducerea, distribuirea sau publicarea, sub orice forma, a continutului materialelor prezentate în site, de catre orice persoana fizica sau juridica, fara a avea, in prealabil, acordul scris prealabil al proprietarului.
Orice incercare de modificare a datelor din site, fara acceptul proprietarului, determina exercitarea dreptului, unilateral si neechivoc , ca acesta sa faca uz de toate prerogativele sale pentru a se adresa instantelor legale, ce detin competente pentru sanctionarea acestor fapte.